Powitanie

Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej
"TUTAJ PRZYJAZNY POCZĄTEK DROGI TWOJEGO SUKCESU"


Informacja dla Rodziców

Dzień 11 listopada 2014 r.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W naszej szkole dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) - jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonym na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice proszeni są o zgłoszenie do Sekretariatu szkoły chęci udziału ich dzieci w tych zajęciach do dnia 6 listopada 2014 r. (czwartek).Wyjątkowe, bo odblaskowe ślubowanie klas pierwszych!

W dniu 23 października 2014 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania uczniów czterech klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego, w czasie którego Budrysi zostali przeobrażeni przez Wielkiego Magika w uczniów klas pierwszych. Wszyscy uczniowie w galowych strojach, w granatowych biretach i niezmiernie przejęci zdali egzamin na uczniów śpiewając piosenkę „Znaczki odblaskowe”, rozwiązując zagadki i recytując wierszyki.
Pani Dyrektor Szkoły – Anna Gąsłowska, jak tradycja nakazuje, pasowała każdego ucznia wielkim, drewnianym ołówkiem. Wychowawczynie wręczyły dumnym pierwszoklasistom akty ślubowania i grawerowane medale. Wyjątkowym momentem tej uroczystości była chwila złożenia przez dzieci obietnic, że będą nie tylko wzorowymi, ale i odblaskowymi uczniami. Symbolicznym potwierdzeniem tej deklaracji dbania o bezpieczeństwo swoje i innych było wypuszczenie przez każdego ucznia na sali gimnastycznej żółtego balonika z napisem: „Ślubuję być odblaskowym uczniem”.


Kolejne "Odblaskowe" działania

Tegoroczna "Odblaskowa szkoła" nabiera tempa. Uczniowie realizują kolejne zaplanowane działania. Szkolną maskotką tegorocznej akcji jest "Odblaskowa myszka Miki" czuwająca nad ich przebiegiem. Ostatnio zorganizowaliśmy:


Uczniowie na Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach

16 października 2014 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczniowie naszej szkoły (przedstawiciele Samorządu Szkolnego i grupa uczniów klas pierwszych) z Panią Dyrektor, Rodzicami i Opiekunami uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uczniowie na ręce p. Burmistrza Romana Ptaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marka Ciastonia oraz wszystkich Radnych złożyli podziękowania za podejmowane przez władze Gminy starania w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły poprzez coroczne wyposażenie uczniów klas pierwszych w kamizelki odblaskowe, wybudowanie chodnika oraz położenie nowej nawierzchni na drodze prowadzącej do naszej szkoły.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Kliknij tu i zobacz fotorelację z tego spotkania


Zapraszamy na transmisję radiową "Odblaskowa Szkoła w Woli Batorskiej"

Zapraszamy Wszystkich Państwa na transmisję radiową "Odblaskowa Szkoła w Woli Batorskiej" emitowaną przez RADIO KRK 102.4 w sobotę 18 pażdziernika 2014 r. od godz. 18.00 do 20.40.

Audycji można słuchać:
  • w Krakowie na częstotliwości 102,4 FM;
  • w internecie na www.krk.fm;
  • w telefonach i smartfonach w usłudze TuneIn;
  • na platformie cyfrowej NC+: usługa RADIO+ kanał 320 *.
* Usługa dostępna na dekoderach: nBox, nBox Turbo, Box+, TurboBox+, SmartBox+, podłączonych do sieci internetowej.


Informacja dla Uczniów i Rodziców

Zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela 14 października 2014r. – Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty.
O godz. 15.00 zapraszamy  wszystkich uczniów na uroczysty apel.
Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej w godzinach 7.30 – 17.00.
W związku ze zmianą organizacji dnia i zaplanowaniem ilości grup na ten dzień, prosimy rodziców o zgłoszenie swojego dziecka jeżeli w tym dniu będzie uczestniczyło w takich zajęciach. Zgłoszenie przyjmują wychowawcy klas lub sekretariat szkoły do dnia 10.10.2014r.(tj. piątek).


Odblaskowe "Sprzątanie Świata"

We wrześniu w naszej szkole, jak co roku odbyła się akcja „ Sprzątanie Świata ” W tym roku przebiegała ona pod hasłem – „Bezpiecznie Sprzątamy Świat”. W związku z tym ubrani w kamizelki i opaski odblaskowe wraz z wychowawcą, nauczycielem przyrody Panią Grażyną Rosiak wyruszyliśmy w teren. Wszyscy mieli dobre humory i chęci, aby najbliższą okolicę „uwolnić” od śmieci i innych odpadów zalegających w rowach i na poboczach dróg. Wynikiem naszych działań były 4 pełne duże worki śmieci można powiedzieć niewiele, ale to od nas zależy wygląd najbliższej okolicy. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę. SPRZĄTAJMY WSPÓLNIE ŚWIAT

Kornelia Mikołajewska i uczniowie klasy czwartej

Kliknij tu i zobacz fotorelację z akcji


Spotkanie z policjantem

Zagrożenia internetowe oraz zachowania ryzykowne były tematem spotkania uczniów klas IV-VI z policjantem w naszej szkole. Zaproszony gość omówił zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i obecności w cyberprzestrzeni. Uświadomił uczniów, że nikt w sieci nie jest anonimowy i że każdorazowe korzystanie z Internetu pozostawia ślad w wirtualnej przestrzeni. Zwrócił uwagę uczniom na filmy nagrywane przez nich i publikowane w sieci. Ich rozpowszechnianie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W dalszej części prelekcji nawiązał do innych sytuacji stanowiących realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów.


Apel z okazji akcji "Sprzątanie Świata"

22 września 2014 r. odbył się w naszej szkole apel o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczniowie klasy czwartej byli zaangażowani w jego przygotowanie. Mówiliśmy o idei „Sprzątania Świata” ucząc koleżanki i kolegów z pozostałych klas jak dbać o naszą planetę - Ziemię. Przedstawiliśmy inscenizację pt. „Rzecz o recyklingu”. Bawiąc się zgłębialiśmy tajemnice ochrony przyrody. Przedsięwzięcia tego typu są bardzo potrzebne i dobrze, że dzieci pamiętają o Matce Ziemi.
Kornelia Mikołajewska i uczniowie klasy czwartej

Kliknij tu i zobacz fotorelację z apelu


Bezpieczeństwo uczniów najwyższym priorytetem pracy naszej szkoły - Rozpoczynamy akcję "Odblaskowa Szkoła 2014/2015"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji „Odblaskowa szkoła” organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Celem tegorocznej akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W ramach akcji w pierwszych dniach września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na drodze. Pod troskliwa opieką swoich nauczycieli uczniowie szczególnie klas I uczyli się jak bezpiecznie poruszać się po drodze.
W dniu 15 września 2014 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły podczas którego Pani Dyrektor Anna Gąsłowska poruszyła problematykę bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły, przedstawiła działania podejmowane przez szkołę w tym zakresie a uczniowie wręczyli rodzicom specjalnie przygotowane ulotki o tej tematyce.
O kolejnych działaniach w ramach akcji będziemy informować już wkrótce.
Koordynator akcji: Beata Walczyk

Kliknij tu i zobacz fotorelację z tego wydarzeniaZaproszenie dla Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej!

Dn. 15 września 2014 r. (poniedziałek) serdecznie zapraszam na:
  • godz. 17.00 - 17.30 spotkanie z logopedą - sala nr 1
  • godz. 17.00 - 17.30 spotkanie z terapeutą - sala nr 2
  • godz. 17.30 - 18.00 spotkanie Rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę - sala nr 3
  • godz. 18.00 - 18.30 spotkanie z Dyrektorem Szkoły - sala gimnastyczna
  • godz. 18.30 - 19.30 spotkanie z Wychowawcami klas - przydzielone sale
  • godz. 19.30 - 20.00 spotkanie Rady Rodziców

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Anna Gąsłowska


Wygenerowano w sekund: 0.01
240,052 Unikalnych wizyt