Powitanie

Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej
"TUTAJ PRZYJAZNY POCZĄTEK DROGI TWOJEGO SUKCESU"


Bezpieczeństwo uczniów najwyższym priorytetem pracy naszej szkoły - Rozpoczynamy akcję "Odblaskowa Szkoła 2014/2015"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji „Odblaskowa szkoła” organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Celem tegorocznej akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W ramach akcji w pierwszych dniach września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na drodze. Pod troskliwa opieką swoich nauczycieli uczniowie szczególnie klas I uczyli się jak bezpiecznie poruszać się po drodze.
W dniu 15 września 2014 r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły podczas którego Pani Dyrektor Anna Gąsłowska poruszyła problematykę bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły, przedstawiła działania podejmowane przez szkołę w tym zakresie a uczniowie wręczyli rodzicom specjalnie przygotowane ulotki o tej tematyce.
O kolejnych działaniach w ramach akcji będziemy informować już wkrótce.
Koordynator akcji: Beata Walczyk

Kliknij tu i zobacz fotorelację z tego wydarzeniaZaproszenie dla Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej!

Dn. 15 września 2014 r. (poniedziałek) serdecznie zapraszam na:
 • godz. 17.00 - 17.30 spotkanie z logopedą - sala nr 1
 • godz. 17.00 - 17.30 spotkanie z terapeutą - sala nr 2
 • godz. 17.30 - 18.00 spotkanie Rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę - sala nr 3
 • godz. 18.00 - 18.30 spotkanie z Dyrektorem Szkoły - sala gimnastyczna
 • godz. 18.30 - 19.30 spotkanie z Wychowawcami klas - przydzielone sale
 • godz. 19.30 - 20.00 spotkanie Rady Rodziców

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Anna Gąsłowska


Obiady w szkole

Szanowni Rodzice!
Informujemy, iż od dnia 11 WRZEŚNIA (czwartek) 2014 r. istnieje możliwość spożywania ciepłego posiłku (obiadu) na terenie szkoły przygotowywanego przez Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga w Niepołomicach.

Aby otrzymać więcej informacji kliknij tutaj

Aby pobrać deklarację chęci spożywania obiadów kliknij tutajStypendia szkolne

Drodzy Rodzice !!!
Informujemy, iż do dnia 15 września 2014r. można składać wnioski o stypendium szkolne.
Nowe druki załączone do niniejszej informacji. Druki również można pobrać w sekretariacie szkoły.
 • Rodzice uczniów mają obowiązek dostarczyć faktury, rachunki za zakupione podręczniki bądź pomoce dydaktyczne.
 • Faktury bądź rachunki mogą być wykorzystane jednokrotnie nie można wykorzystywać poniesionych wydatków w różnych programach takich jak: „Wyprawka szkolna” oraz projekt „Pierwszy Dzwonek”. Proszę w szczególności na to zwracać uwagę.
 • Rodzice, którzy nie pracują lecz korzystają tylko z pomocy społecznej w miejscu pracy bądź nauki wpisują „nie pracuje”.
 • Rodzice pracujący uzupełniają obowiązkowo oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Rodzice zostawiają obowiązkowo telefon kontaktowy oraz czytelnie i rzetelnie uzupełniają wnioski.
Kliknij tu i pobierz nowy formularz wniosku


Wyprawka szkolna

Drodzy Rodzice Uczniów klas II, III i IV
Sekretariat szkoły uprzejmie informuje Rodziców klas II, III i IV zainteresowanych otrzymaniem wyprawki szkolnej na rok szkolny 2014/15 o pilne dostarczenie koniecznych informacji do sekretariatu szkoły do dn 03.09.2014 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników jest trudna sytuacja materialna lub życiowa (niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, zdarzenie losowe, wielodzietność itp., wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł/netto.


Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/2015

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
1 września 2014 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/15
 • godz. 9.00 - Msza Św. w kościele parafialnym
 • godz. 10.00 - 11.00 - spotkanie uczniów z dyrektorem i wychowawcami klas


KOMUNIKAT!
W związku z awarią telefonu stacjonarnego naszej szkoły w sprawach pilnych proszę korzystać z nr 601597108


Witajcie wakacje!

DRODZY UCZNIOWIE!
Zakończył się rok szkolny 2013/2014 i rozpoczęły się wakacje. Na ten wolny czas życzę Wam samych słonecznych dni oraz dużo odpoczynku, abyście we wrześniu powrócili z nowym zapałem i siłami do nauki. Niech te dwa miesiące pozwolą wam się wyszaleć i nabrać sił do nowych wyzwań, przed którymi staniecie już we wrześniu.
ODPOCZYWAJCIE AKTYWNIE I BEZPIECZNIE!

Dyrekcji Szkoły, Koleżankom i Kolegom Nauczycielom, Paniom i Panu z obsługi życzę szczęśliwych i bezpiecznych wakacji
Andrzej Gąsłowski
- administrator strony

Kliknij tu i zobacz podsumowanie Roku Szkolnego 2013/14

Kliknij tu i zobacz Szkolny zestaw podręczników na rok 2014/15 dla klas II - VI


Kolejna, już IX-a edycja Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego za nami!

24 czerwca 2014 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się finał IX Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „ NO PROMIL – NO PROBLEM, 1 PROMIL = 100 PROBLEMÓW” w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Celem tegorocznego konkursu było nie tylko doskonalenie przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów umiejętności wykorzystania komputera i Internetu, posługiwania się edytorami tekstu, grafiki, multimediów ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia czyhające w otaczającym świecie a dokładnie w ruchu drogowym, które wynikają z używania alkoholu i środków psychoaktywnych.
Do gminnego etapu konkursu zakwalifikowano 50 prac wykonanych przez uczniów 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów z terenu naszej Gminy. Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Urzędu MiG Niepołomice, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej była mile zaskoczona wysokim poziomem nadesłanych prac. Finaliści konkursu wykazali się nie tylko umiejętnościami informatycznymi, ale również pomysłowością w wyborze form przekazu obserwowanych zagrożeń. Wręczając nagrody uczestnikom finału p. Danuta Wieczorek – Dyrektor Wydziału Edukacji U MiG Niepołomice oraz p. Anna Gąsłowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej pogratulowali laureatom nie tylko wysokiego poziomu ich umiejętności informatycznych ale również wnikliwości w dostrzeganiu i analizie zagrożeń na drodze. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że podobny zapał i chęć naprawy świata wykażą młodzi ludzie również za rok, w kolejnej edycji konkursu.

Kliknij tu i zobacz wyniki konkursu


Uczniowie naszej szkoły wykładowcami NUD

Uczniowie naszej szkoły Marta Szewczyk i Maciej Oszajec to młodzi wykładowcy Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego Polskiej Akademii Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na grudniowym spotkaniu NUD Marta Szewczyk z niezwykłą pasją i zaangażowaniem mówiła o życiu polskiej noblistki Marii Curie Skłodowskiej.
Na ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu Maciek Oszajec kolejny raz (już trzeci) wygłosił wykład „Rowerem przez galaktykę”. Młodzi studenci NUD dowiedzieli się między innymi co to jest czerwony karzeł, protogwiazda czy mgławica planetarna.

Serdecznie gratulujemy Marcie Maćkowi i życzymy dalszych sukcesów!


Zakończenie Roku Szkolnego 2013/14

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2013/14 odbędzie się 27 czerwca 2014r.

Porządek:
9.00 - Msza Święta w kościele parafialnym
10.00 - uroczyste spotkanie całej społeczności szkolnej na sali gimnastycznej
11.30 - spotkania z wychowawcami klas.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Zapraszamy Uczniów wraz z Rodzicami na kiermasz używanych podręczników

26 czerwca (czwartek) od godziny 13.00 do 18.00 odbędzie się w bibliotece naszej szkoły Kiermasz Używanych Podręczników.
Podczas kiermaszu zostaną udostępnione stanowiska gdzie wszyscy chętni będą mogli kupić lub sprzedać używane podręczniki zgodne z obowiązującą podstawą programową dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Ceny ustalają sprzedawcy.
Każda książka powinna być opatrzona metryczką z następującymi danymi:
 • Imię i nazwisko ucznia sprzedającego
 • Klasa do której uczęszcza
 • Tytuł książki
 • Sugerowana cena
W kiermaszu pomagają przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
Prosimy o właściwe przygotowanie podręczników do sprzedaży (zdjęcie starych okładek, wymazanie gumką popisanych stron i dołączenie kartki z metryczką).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Odpowiedzialny nauczyciel: M. Kosińska


Wygenerowano w sekund: 0.01
199,852 Unikalnych wizyt