Informacja dla Rodziców
Dodane przez admin dnia Kwiecień 23 2019 20:07:49
Szanowni Państwo
Zgodnie z informacj± KomitetuStrajkowego nauczyciele naszej szkoły kontynuuj± akcję protestacyjn±.
W zwi±zku z tym w dniu 24.04.2019r. (¶roda) szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w godzinach 8.00 - 17.00.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna G±słowska