Informacja dla Rodziców
Dodane przez admin dnia Kwiecień 24 2019 14:32:58
Szanowni Państwo
1. Zgodnie z informacją Komitetu Strajkowego nauczyciele naszej szkoły kontynuują akcję strajkową.
W związku z tym w dniu 25.04.2019r. (czwartek) szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w godzinach 8.00-17.00
2. Zgodnie z ustalonym Kalendarzem Roku Szkolnego 2018-2019 dni: 29.04, 30.04, 2.05 tj. poniedziałek, wtorek i czwartek są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).
W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Zgłoszenia uczniów należy dokonać: osobiście, telefonicznie, e-mailowo do dnia 26.04.2019 r. (piątek) do godz.12.00
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Gąsłowska