Informacja dla Rodziców
Dodane przez admin dnia Kwiecień 25 2019 19:05:50
Szanowni Państwo
Zgodnie z informacją Komitetu Strajkowego nauczyciele naszej szkoły zawieszają akcję strajkową od 27.04.2019 r.
W związku z tym w dniu 26.04.2019r. (piątek) szkoła organizuje tylko zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I-III w godzinach 8.00-17.00.
Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole zostają wznowione od 6.05.2019r. zgodnie zobowiązującym planem lekcji.
Zgodnie z ustalonym Kalendarzem Roku Szkolnego 2018-2019 dni: 29.04, 30.04, 2.05 tj. poniedziałek, wtorek i czwartek są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego). W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zgłoszenia uczniów należy dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailowo do dnia 26.04.2019 r. (piątek) do godz.12.00
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Gąsłowska